Wings  Paper ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đem đến cho các khách hàng những sản phẩm không chỉ có chất lượng tốt mà còn thân thiện với môi trường. Những sản phẩm do Wings Paper cung cấp đều được cấp giấy chứng nhận FSC (Forest Stewardship Council), một chứng nhận toàn cầu về nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm từ gỗ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tự hào khi là một trong những nhà cung cấp giấy mỹ thuật được cấp chứng nhận FSC cho chuỗi hành trình sản phẩm. Điều này thể hiện rõ cam kết của chúng tôi là luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.