Giấy mỹ thuật Rives Tweed có các hoa văn đường khâu cho hiệu ứng đặc biệt.

Key Features

  • FSC® certified

Hiển thị một kết quả duy nhất

Giấy mỹ thuật Rives Tweed Bright White | Wings Paper

Rives Tweed Bright White

Giấy mỹ thuật Rives Tweed có các hoa văn đường khâu cho hiệu ứng đặc biệt.

Key Features

  • FSC® certified