Các hoa văn của giấy mỹ thuật Rives Design tạo cho giấy một bản sắc độc đáo, riêng biệt. Đặc tính nổi bật

  • Giấy có vân
  • 2 gam màu là Bright White và Ice White.

Showing all 2 results

Giấy mỹ thuật Rives Design Ice White | Wings Paper

Rives Design Ice White

Các hoa văn của giấy mỹ thuật Rives Design tạo cho giấy một bản sắc độc đáo, riêng biệt.

Đặc tính nổi bật

  • Giấy có vân
  • 2 gam màu là Bright White và Ice White.
Giấy mỹ thuật Rives Design Bright White | Wings Paper

Rives Design Bright White

Các hoa văn của giấy mỹ thuật Rives Design tạo cho giấy một bản sắc độc đáo, riêng biệt.

Đặc tính nổi bật

  • Giấy có vân
  • 2 gam màu là Bright White và Ice White.