Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt

Showing all 12 results

Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Violette| Wings Paper

Curious Metallics Violette

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Metallics Super Gold| Wings Paper

Curious Metallics Super Gold

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Metallics Red Lacquer| Wings Paper

Curious Metallics Red Lacquer

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Metallics Nude| Wings Paper

Curious Metallics Nude

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Chocolate| Wings Paper

Curious Metallics Chocolate

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Botanic| Wings Paper

Curious Metallics Botanic

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Blueprint | Wings Paper

Curious Metallics Blueprint

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Galvanised | Wings Paper

Curious Metallics Galvanised

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Lustre | Wings Paper

Curious Metallics Lustre

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics Gold Leaf | Wings Paper

Curious Metallics Gold Leaf

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Collection Metallics White Gold | Wings Paper

Curious Metallics White Gold

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt
Giấy mỹ thuật Curious Metallics Ice Gold | Wings Paper

Curious Metallics Ice Gold

Bề mặt wove tự nhiên của giấy mỹ thuật Curious Metallics càng làm nổi bật hơn ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp của lớp tráng ánh kim tinh tế của giấy.

Đặc tính nổi bật

 • Bề mặt ánh kim với màu sắc thời thượng
 • Có thể dễ dàng kết hợp với dòng giấy mỹ thuật Curious Translucents
 • Khả năng in ấn tốt