Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified

Showing all 6 results

Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Ibizenca Sand| Wings Paper

Curious Matter Ibizenca Sand

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Goya White | Wings Paper

Curious Matter Goya White

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Desiree Red | Wings Paper

Curious Matter Desiree Red

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Black Truffle | Wings Paper

Curious Matter Black Truffle

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Andina Grey | Wings Paper

Curious Matter Andina Grey

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Curious Collection Matter Adiron Blue | Wings Paper

Curious Matter Adiron Blue

Giấy mỹ thuật Curious Matter sẽ làm bạn chú ý bởi bề mặt đặc biệt của nó. Hiệu ứng sand-like trên bề mặt của giấy sẽ khiến bạn bị mê hoặc.

Đặc tính nổi bật

 • Màu sắc đẹp
 • Sand-like textture
 • FSC® certified