Giấy mỹ thuật Rives Tradition có mặt giấy khá tinh tế và hiện đại với vân phớt nhẹ.

Đặc tính nổi bật

  • Có 2 gam màu trắng
  • FSC® certified

Showing all 2 results

Giấy mỹ thuật Rives Tradition Ice White | Wings Paper

Rives Tradition Ice White

Giấy mỹ thuật Rives Tradition có mặt giấy khá tinh tế và hiện đại với vân phớt nhẹ.

Đặc tính nổi bật

  • Có 2 gam màu trắng
  • FSC® certified
Giấy mỹ thuật Rives Tradition Bright White | Wings Paper

Rives Tradition Bright White

Giấy mỹ thuật Rives Tradition có mặt giấy khá tinh tế và hiện đại với vân phớt nhẹ.

Đặc tính nổi bật

  • Có 2 gam màu trắng
  • FSC® certified