Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 có bề mặt siêu mịn và bóng bảy giúp cho kết quả in ấn có độ sắc nét cao

Đặt tính nổi bật

 • Bề mặt siêu mịn
 • Định lượng từ 100 đến 400gsm
 • Thích hợp với mấy in kĩ thuật số mực khô
 • FSC® certified
 • Carbon Neutral

Showing all 3 results

Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 Diamond White | Wings Paper

Conqueror CX22 Diamond White

Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 có bề mặt siêu mịn và bóng bảy giúp cho kết quả in ấn có độ sắc nét cao.

Đặc tính nổi bật

  • Bề mặt siêu mịn
  • Định lượng từ 100 đến 400gsm
  • Thích hợp với mấy in kĩ thuật số mực khô
  • FSC® certified
  • Carbon Neutral
Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 High White | Wings Paper

Conqueror CX22 High White

Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 có bề mặt siêu mịn và bóng bảy giúp cho kết quả in ấn có độ sắc nét cao.

Đặc tính nổi bật

  • Bề mặt siêu mịn
  • Định lượng từ 100 đến 400gsm
  • Thích hợp với mấy in kĩ thuật số mực khô
  • FSC® certified
  • Carbon Neutral
Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 Cream | Wings Paper

Conqueror CX22 Cream

Giấy mỹ thuật Conqueror CX22 có bề mặt siêu mịn và bóng bảy giúp cho kết quả in ấn có độ sắc nét cao.

Đặc tính nổi bật

  • Bề mặt siêu mịn
  • Định lượng từ 100 đến 400gsm
  • Thích hợp với mấy in kĩ thuật số mực khô
  • FSC® certified
  • Carbon Neutral