Giấy mỹ thuật Conqueror Contour với vân hammer phớt nhẹ, giúp tạo nên các hoa văn và cảm giác thú vị khi chạm vào bài in.

Đặc tính nổi bật

  • Định lượng gồm 100 và 250gsm
  • FSC certified
  • Carbon Neutral

Showing all 2 results

Giấy mỹ thuật Conqueror Contour High White | Wings Paper

Conqueror Contour High White

Giấy mỹ thuật Conqueror Contour với vân hammer phớt nhẹ, giúp tạo nên các hoa văn và cảm giác thú vị khi chạm vào bài in.

Đặc tính nổi bật

  • Định lượng gồm 100 và 250gsm
  • FSC certified
  • Carbon Neutral
Giấy mỹ thuật Conqueror Contour Brilliant White | Wings Paper

Conqueror Contour Brilliant White

Giấy mỹ thuật Conqueror Contour với vân hammer phớt nhẹ, giúp tạo nên các hoa văn và cảm giác thú vị khi chạm vào bài in.

Đặc tính nổi bật

  • Định lượng gồm 100 và 250gsm
  • FSC certified
  • Carbon Neutral