Tản mạn về gân giấy Laid

Ngày nay, hầu hết giấy được làm bằng máy, nhưng cách đây hàng trăm năm, giấy được sản xuất thủ công, từng tờ một. Vào khoảng trước năm 1750, tất cả giấy được sản xuất đều có gân laid. Người ta thậm chí không gọi đó là giấy laid, mà chỉ đơn giản là giấy.…