Ý NGHĨA CỦA NHỮNG CHIẾC NHÃN FSC

Như chúng tôi đã nhắc rất nhiều lần trong các bài viết tập san, trên website hoặc trên fanpage về chứng nhận FSC và tầm quan trọng của nó, có thể hiểu đơn giản rằng, hệ thống FSC cho phép các doanh nghiệp và người tiêu dùng xác định, mua và sử dụng gỗ, giấy…